SPRING FESTIVAL COUPLETS

Wow, our company employees are truly talented! The couplets (spring festival couplets) written by my employees are even better than those found elsewhere.

Wah, kakitangan syarikat kita memang berbakat! Pasangan (pasangan sambutan musim bunga) yang ditulis oleh kakitangan saya lebih baik daripada yang terdapat di tempat lain.